අප ගැන කෙටියෙන්

ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය 1957 අංක 49 දරණ රාජ්‍ය කාර්මික සංස්ථා පනත යටතේ 1973 වසරේදී සංස්ථාපිත රාජ්‍ය ආයතනයකි. වර්තමානයේ එය මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට අනුබද්ධිත ආයතනයක් ලෙසින් කටයුතු කරයි.

ආරම්භයේ සිටම අප රජයේ අරමුදල් මත නොයැපෙන, රාජ්‍ය ව්‍යවසායකයක් ලෙස ව්‍යාපාර කටයුතුවල නියැලෙමු. ඉදිකිරීම් කාර්යයන්ට අදාල උපදේශක සේවා සහ ඉදිකිරීම් සේවා අපගේ සේවාවන් අතර මුල්තැනක් ගනී. අපගේ සේවාදායකයින් අතර රාජ්‍ය මෙන්ම පෞද්ගලික අංශයද වෙයි.

2016 වසරේ සිට ඉදිකිරීම් සේවා සැපයීම අපගේ අනුබද්ධිත සමාගමක් වන මධ්‍යම ඉංජිනේරු සේවා (පෞද්) සමාගම මගින් සිදු කෙරෙයි. එය පූර්න වශයෙන්ම රජය සතු සමාගමකි.

අපගේ සේවාවන් විදෙස් රටවලටද ලබාදීමට මේ වනවිට අප සමත් වී ඇත්තෙමු. ඉන්දියාව, මාලදිවයින, නැගෙනහිර අප්‍රිකානු රටවල් වන උගන්ඩාව, ටැන්සානියාව, රුවන්ඩාව සහ මලාවි ඒ අතර වෙයි.

1100 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත අපගේ කාර්ය මන්ඩලය තුල තාක්ෂණික අංශවලට අයත් සේවක සංඛ්‍යාව 900 ඉක්මවයි. ඒ අතුරින් 480 දෙනෙකුම උපාධිධාරී වෘත්තිකයෝ වෙති.

ගොඩනැගිලි, මහාමාර්ග, දුම්රිය මාර්ග, පාලම්, ජල විදුලිය, වාරිමාර්ග, වෙරළබඩ ඉඳිකිරීම්, ජල සම්පාදන සහ වරාය යන ක්ෂෙත්‍රයන් හි අපි ප්‍රවීනතා ලබා ඇත්තෙමු. මේ හැරුනු කොට අංග සම්පූර්ණ ඉංජිනේරු පරීක්ෂණාගාරයක්, භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ අංශයක් සහ බිම් මිනුම් අංශයක් අප සතුව ඇති අතර ඒමගින්ද අප ඉදිකිරීම් ක්ෂෙත්‍රයට සේවා සපයන්නෙමු.


දිවයින පුරා විහිදුනු කාර්යාල සමූහයක්

විදේශීය ව්‍යාපෘති